Scrolling Box

КУЛТУРА

1 ви Јуни “Меѓународен ден на децата”

метнички дела на млади на тема: “Ние сме млади уметници” – Изложба ...

Read More »

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА/ТВОРБИ ОД РЕЦИКЛИРАЧКИ ОТПАД 2019 г.

По 5ти пат општина Кривогаштани, Крушево и подрачното училиште ООУ„Страшо Пинџур“с.Мало Коњари ...

Read More »

НОВ КУЛТУРЕН БРАН ВО КРИВОГАШТАНИ

Здружението рурален развој Локална Акциона Група Агро Лидер во соработка со Општина ...

Read More »

ОДБЕЛЕЖАН ПРАЗНИКОТ ПРОЧКА ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Традиционално и оваа година најмладите во општината оние кои најмногу му се ...

Read More »

Информации