Home / Буџет

Буџет

Буџет 2020

Биланс на приходи 2020

Биланс на расходи 2020

Завршна Јонче Смугрески 2019

Еднакви Можности – Извештај

ОУ Манчу Матак ЗАВРШНА

ОУ Јонче Смугрески ЗАВРШНА

ВЕСЕЛО ШТРКЧЕ 1

ВЕСЕЛО ШТРКЧЕ 2

ВЕСЕЛО ШТРКЧЕ 3

ВЕСЕЛО ШТРКЧЕ

ЈАГОТКА 1

ЈАГОТКА 2

ЈАГОТКА 3

ЈАГОТКА

Завршна сметка 2018 Текст

Завршна сметка 2018

БУЏЕТ 2018

БУЏЕТ 2014

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ-4 Квартал-2014

Одлука за промена на средства во буџет-2014

Трет Квартал

К1 прилог

К2 Прилог

Буџет 2015

Завршна сметка 2013

Завршна сметка 2014

Годишен извештај 2013

Годишен извештај 2014

Буџет на Општина Кривогаштани

Потврда од АДКОМ

Програма за работа за 2014

Програма за работа 2015

Програма за работа за 2016

Програма ЈП Пелагонија

Буџет 2017

Буџет 2016

2017 Реализација на Буџет

2016 Реализација на Буџет

БИЛАНС НА ПРИХОДИ за 2022

БИЛАНС НА РАСХОДИ за 2022