Home / ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Барање за пристап до информации од јавен карактер (во пдф формат)

Образец-на-Барање   во (WORD формат)

ОБРАЗЕЦ ЗА -ЖАЛБА-2020 (во пдф формат)

Образец-ЖАЛБА 2020  во (WORD формат)

Образец-за-Годишен-извештај-2021 во (пдф формат)

Образец за Годишен извештај-2021 во (WORD формат)

Линк до образците

ВОДИЧ ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ

ОДЛУКА ЗА НАПЛАТА

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР-22-05-2019-so-primena-od-30-11-2019-

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ – ЗДРАВКО ТРЕНЕСКИ

– РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

тел.072 310-302  e-mail zdravkotreneski@gmail.com