Home / АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ / Агенција за вработување

Агенција за вработување

ОБРАСЦИ

Потребни обрасци

Овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува од работен однос поради деловни причини (технолошки вишок)

Овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува од работен однос

Овластување на овластено лице со список на лица кои ги пријавува во работен однос

ППР – образец

За подетални информации посететеја страната на Агенцијата за вработување на Република Македонија

http://avrm.gov.mk/obrasci.nspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*