Home / АДМИНИСТРАЦИЈА / БИЗНИС / Економија на Општина Кривогаштани

Економија на Општина Кривогаштани

Економија

Главни стопански гранки во Општина Кривогаштани се земјоделството, особено производство на пиперки, тутун, кромид и шумарството.

Произведени жита, индустриски, градинарски и фуражни растенија во Општина Кривогаштани во 2012 година[2]
Култура Произведено во Општина
Кривогаштани (во тони)
Вкупно во Македонија  % од вкупно
Пченица 5 713 214 963 2,65
‘Рж 20 7 288 0,27
Јачмен 878 90 384 0,97
Пченка 224 115 928 0,19
Тутун 906 27 333 3,31
Компир 934 168 859 0,55
Кромид 1 200 43 732 2,74
Лук 48 4 081 1,17
Грав-чист посев 29 5 128 0,56
Зелка 192 94 234 0,20
Домати 661 145 818 0,45
Пиперки 11 675 166 247 7,02
Краставици 60 50 093 0,11
Бостан 325 127 593 0,25
Луцерка 1 316 115 692 1,13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*