Home / УРБАНИЗАМ / Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Јавната анкета и јавната презентација по Предлог Урбанистички план за с. Боротино, с. Пашино Рувци и с. Врбјани, Општина Кривогаштани,  ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Кривогаштани. Јавната анкета ќе започне на ден 12.05.2017 (петок), а ќе трае 10 работни дена, секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.05.2017 година во 12,00 часот во просториите на Општина Кривогаштани.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*