Home / ФИНАНСИИ / ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

До доверителите на Општина Кривогаштани и доверителите на единките корисници основани од Општина Кривогаштани, од областа на образованието,културата, детската и социјалната заштита,за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања.  ПРИЈАВА

Image (105)Image (106)

ПРИЈАВА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*