Home / ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ / И З В Е С Т У В А Њ Е

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА СО ОДЛУКА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ Е ПРОГЛАСЕНА ПРИРОДНА НЕПОГОДА ОД ГРАД НА ПОДРАЧЈЕТО НА КО КРУШЕАНИ, КО ВОЃАНИ, КО БЕЛА ЦРКВА, КО ОБРШАНИ, КО ПАШИНО РУВЦИ И КО БОРОТИНО, ВО ТОЈ КОНТЕКСТ СЕ ИЗВЕСТУВААТ ЖИТЕЛИТЕ КОИ ИМААТ ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПОВРШИНИ ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ДО КОМИСИЈАТА ЗА ЕЛЕМЕНТРАНИ НЕПОГОДИ  НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ОД 24.06 ДО 28.06.2021ГОД. (ЧЕТВРТОК, ПЕТОК И ПОНЕДЕЛНИК) ОД 8:00 ДО 16:00 ЧАСОТ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

  • БАРАЊЕ
  • ЛИЧНА КАРТА – копија
  • ИМОТЕН ЛИСТ – копија, и

ДОГОВОР ЗА ЗАКУП ИЛИ ПОСЛУГА И ИМОТЕН ЛИСТ ЗА КОЈ СЕ ОДНЕСУВА ДОГОВОРОТ (ако земјоделската површина не е во сопственост на барателот)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*