Home / Информации / СЕ ПОДОБРУВА ПРИСТАПОТ ДО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

СЕ ПОДОБРУВА ПРИСТАПОТ ДО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Општина Кривогаштани и Мрежата на локални акциони групи воспоставија соработка за подобрување на пристапноста до социјалните услуги, преку вмрежување и дигитализација со што социјалните категории во општината ќе имаат лесен и непосреден пристап до услугите.

Реализација на активности е во рамките на Проектот eHelp North Macedonia –Подобрување на пристапот до социјална заштита преку дигитализација и вмрежување спроведуван во соработка со  LAG Regionalmanagement Regio3 од Австрија и  Меѓопштинскиот центар за социјална работа од Прилеп

ЛИНК Објава

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*