Home / ИНСТИТУЦИИ / НАБАВЕНО ВОЗИЛО ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КРИВОГШТАНИ

НАБАВЕНО ВОЗИЛО ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КРИВОГШТАНИ

Започнувањето со работа на детската градинка Јагодка во Обршани, доведе до потреба градинката Весело Штркче да набави специјално возило за достава на храна и прехрамбени продукти, кое ќе служи на Д.Г Јагодка за достава на дневни оброци за дечињата кои ја посетуваат.

Како дополнителен објект, од неодамна започна со работа Јагодка во Обршани каде со набавката на ова возило, за непречен и безбеден транспорт на храна се отвора опцијата за целодневна настава за децата од предшколска возраст кои ја посетуваат градинката.