Home / Информации / ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

По барање на превозникот ТП ТАМ ТРАНС со решение број 34-125/2 од 31.01.2022 година, Превозните линии:

Прилеп – Воѓани со време на поаѓање 06:20 ; 09:20 и 16:20 часот и линиите

Воѓани – Прилеп со време на поаѓање 07:20 ; 10:30 и 18:00 часот,

се ставаат во мирување во времетраење од 6 месеци почнувајќи од 28.01.2022 до 28.07.2022 година.