Home / ЈАВНИ НАБАВКИ / Општина Кривогаштани аплицираше за 5(пет) проекти

Општина Кривогаштани аплицираше за 5(пет) проекти

Одделението за Комунални дејности и Локален економски развој при Општина Кривогаштани оваа недела аплицираше на 5(пет) проекти и тоа:
1.Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица за населено место Врбјани (БРР – Развој на села).
2.Изработка на техничка документација за изградба на тротоари на ул.”Филип Втори” во населено место Кривогаштани (БРР-Развој на села).
3.Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица за населено место Обршани (БРР – Развој на подрачја со специфични потреби).
4.Изработка на техничка документација за изградба на дел од ул.”Македонски Просветители” (БРР – Развој на подрачја со специфични потреби).
5.ЕЕ фасада, ЕЕ кров и печки на пелети во подрачното училиште “Јонче Смугрески” во Бела Црква (GIZ и SDC, спроведуван од ЗЕЛС).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*