Home / АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Агенција за вработување

ОБРАСЦИ Потребни обрасци Овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува од работен однос поради деловни причини (технолошки вишок) Овластување на овластено лице со список на лица кои ги одјавува од работен однос Овластување на овластено лице ...

Read More »