Home / АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР

Агенција за катастар

Имотен лист За издавање имотен лист за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и ...

Read More »