БИЗНИС

Општина Кривогаштани ги претстави своите бизнис поволности на меѓународната бизнис конференција со Турција во Битола

Во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион денес беше организирана меѓународна конференција „Унапредување на економскиот развој во Пелагонискиот плански регион” и бизнис средби со компании од регионот на Измир, Република Турција. Општина Кривогаштани ја искористи можноста да ...

Read More »

БУЏЕТСКИ ФОРУМ ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Општина Кривогаштани во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) , Заедницата на единиците на локална самоуправа и единицата за координација на форумите, организира Буџетски форум во Општина Кривогаштани. Спроведувањето на форумсиот процес започнува со одржувањето на првата ...

Read More »

Економија на Општина Кривогаштани

Економија Главни стопански гранки во Општина Кривогаштани се земјоделството, особено производство на пиперки, тутун, кромид и шумарството. Произведени жита, индустриски, градинарски и фуражни растенија во Општина Кривогаштани во 2012 година[2] Култура Произведено во Општина Кривогаштани (во тони) Вкупно во Македонија ...

Read More »

Врачени 180 времени решенија за инфраструктурни проекти од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година

Во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска на градоначалниците од осум плански региони им беа врачени 180 времени решенија за инфраструктурни проекти од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. Општина Кривогаштани е ...

Read More »