Home / УРБАНИЗАМ

УРБАНИЗАМ

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови на територијата на Општина Кривогаштани за 2020 година

Врз основа на  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016  163/16, 90/2017, 64/2018 и 168/18), Градоначалникот на Општина Кривогаштани распишува Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички ...

Read More »

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПАЛНОВИ ЗА КОРЕНИЦА, ГОДИВЛЕ, ВРБЈАНИ И ПОДВИС

Се покануваат жителите на сите четири населени места да учествуваат на јавната анкета и презентација на предлог урбанистичките планови која ќе започне на ден 29.03.2018 а ќе трае 10 работни дена од 08:00 до 16:00 часот во одделението за урбанизам ...

Read More »