Home / ПАТИШТА И УЛИЦИ

ПАТИШТА И УЛИЦИ

Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки

Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во рамките на Министерството за транспорт и врски согласно политиките и барањата во делот на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, односно Рамката за животна средина и социјални аспекти – Стандард за ...

Read More »

ТАМПОНИРАНИ ДВЕ УЛИЦИ ВО СЛАВЕЈ

Работните активности во населеното место Славеј продолжуваат. После последните градежни зафати каде што заврши изградбата на предвидените делови од канализационата мрежа, по што улиците останаа во лоша состојба од извршените ископи, се со цел овозможување нормални услови на жителите, преземени ...

Read More »

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА УЛИЦА ВО ПОДВИС

Градоначаникот на општина Кривогаштани Рубинчо Шефтероски во присуство на жителите на населеното место Подвис ја пушти во употреба новоизградената улица. Со изградбата на овај дел од улицата, се комплетира една целина која проаѓа долж целото населено место, што ќе овозможи ...

Read More »

СВЕЧЕНО ПУШТЕНИ ВО УПОТРЕБА НОВИТЕ УЛИЦИ ВО ВРБЈАНИ И КРИВОГАШТАНИ

Во присуство на жителита на населеното место Врбјани , градоначалникот на општина Кривогаштани Рубинчо Шефтероски, свечено ја пушти во употреба новата улица во Врбјани. Асфалтиран е еден од клучните краци на улицата Пелагониска во Врбјани, кој долготрајно ќе ги реши ...

Read More »

САНАЦИЈА НА БАНКИНИ НА ПАТНИОТ ПРАВЕЦ КРИВОГАШТАНИ – ОБРШАНИ

Општина Кривогаштани и ЈП Пелагонија го санираа еден од клучните патни правци во општина Кривогаштани патниот правец Обршани – Кривогаштани, релација која има најголема фреквенција во секојдневното комуницирање на жителите на општината. Ова е само уште една мерка во низата ...

Read More »

АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ ВО ВРБЈАНИ, ПОДВИС И КРИВОГАШТАНИ

Изминатиов период во општина Кривогаштани се одвиваат интензивни активности за асфалтирање на повеќе улици низ населените места во општината, кои активности ќе продолжат и во периодот што следува . Асфалтирана е улица во Кривогаштани крак на улица Македонски просветители во ...

Read More »

ГРАНТ ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Владата на РСМ преку заемот на Светска банка за Проектот за поврзување на локални патишта  додели на општина Кривогаштани средства во висина од 575.017.99 евра. Доделените средства ќе бидат искористени за изградба и реконструкција на локални патишта и улици во ...

Read More »

Потпишани 3 нови договори

 Договор за изведба на работи на асфалтирање на спореден крак на улицата Македонски Просветители во Кривогаштани. Реализацијата ќе биде комплетно завршена за 30 дена.    Договор за изработка на техничка документација за каналот за Боротино. Решавањето на проблемот со каналот ...

Read More »

Санација на полски патишта во Општина Кривогаштани

Се врши тампонирање на полските патишта со најквалитетен тампон. Денес во Кривогаштани беа тампонирани три полски патишта а еден од нив е патот што води до депонијата. И во наредните денови продолжуваме со тампонирање по сите останати населени места во ...

Read More »